Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla

Aktiemarknadsindustrier ‒ Filippinerna

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
10.994B-0.85%180.330KProcessindustrier5
31.226B0.46%700Transporter1
26.366B1.39%362.700KTransporter1
73.301B-1.90%2.003MVerktyg4
3.727B2.65%1.400MDetaljhandel1
580.173B0.43%2.731MIcke hållbara konsumentprodukter3
70.787B0.89%235.892KKonsumentservice4
21.473B0.00%27.355MProducenttillverkning1
98.072B0.95%2.580MKonsumentservice5
3.479B-3.61%12.569KProcessindustrier2
62.143B-1.72%691.800KProcessindustrier1
Kol
100.563B-4.02%2.060MEnergimineraler2
21.073B1.39%59.920MKommersiella tjänster1
6.034B1.29%5.266MElektronisk teknik1
138.000B0.08%231.906KIcke-energimineraler7
6.125B15.10%2.884MIndustriella tjänster1
1173.277B-0.88%169.604KDetaljhandel2
968.154B0.37%1.507MVerktyg6
19.550B-0.48%664.770KElektronisk teknik2
2.022B0.00%1.000KDistributionstjänster1
843.829M0.75%1.028MDetaljhandel1
11.241B-1.51%7.370KKonsumentvaror2
99.685B2.10%7.691MIndustriella tjänster6
3.102B1.48%81.422KFinans2
613.384B0.11%1.008MFinans11
4.297B0.69%252.942KDistributionstjänster2
658.999B0.75%18.136MDetaljhandel9
37.062B2.01%988.412KIcke hållbara konsumentprodukter2
545.613B-1.35%232.344KIcke hållbara konsumentprodukter4
308.626B-0.17%1.276MIcke hållbara konsumentprodukter3
84.836B4.16%404.662KKonsumentvaror4
3.370B2.00%155.375KKonsumentservice3
700.000M0.00%110.000KIcke hållbara konsumentprodukter1
549.692B-3.03%2.512MProducenttillverkning2
3.499B2.87%414.678KTekniska tjänster2
49.719B-1.50%413.642KEnergimineraler5
6.134B-1.47%2.601MTekniska tjänster2
147.449B-0.25%3.970MFinans5
327.091M0.00%600Diverse2
1790.392B8.33%120Finans1
67.282B1.20%38.400KFinans1
231.810B2.27%5.257MKommunikationer1
23.543B2.25%100.606KTransporter4
59.373B0.37%29.789KDiverse9
19.614B3.10%1.278MKommersiella tjänster8
1.819B-0.88%102.593KProducenttillverkning2
118.837B1.45%199.160KKonsumentvaror1
3.579B4.73%1.197MKonsumentservice1
1586.027B2.59%15Finans1
441.304B-1.99%17.597MEnergimineraler3
52.123B1.75%309.569KEnergimineraler2
23.439B-0.77%749Konsumentservice3
127.465B0.39%1.166MIcke-energimineraler11
430.986B-1.92%1.644MTransporter2
6.168B-2.00%12.000KHälsoteknik1
50.580B0.75%742.725KIcke-energimineraler8
1.295B0.00%14.000KFinans1
1.421B6.10%670.000KKonsumentservice1
2477.086B1.87%10.248MFinans34
217.961B2.93%2.866MFinans5
1.681B0.00%1.000KKonsumentvaror1
1624.287B0.20%1.960MFinans13
268.105B-0.36%812.069KKonsumentservice3
5.665B0.00%21.100KFinans1
4.902B0.54%322.472KElektronisk teknik2
195.518B0.54%1.077MDetaljhandel3
351.812B0.60%134.852KKommunikationer3
8.901B-2.43%365.374KIcke-energimineraler2
2.270B1.06%78.023KProducenttillverkning2
190.127B0.87%10.666MVerktyg3
24.264B0.24%362.949KDistributionstjänster3
424.909B3.14%73.930KKommunikationer1
Ladda fler