Aktiemarknadsindustrier ‒ Filippinerna

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
16.284B1.121.88%327.869KProcessindustrier7
23.384B0.00%100Transporter1
90.794B0.69%19.859KTransporter2
308.770B4.010.28%595.449KVerktyg7
5.277B1.31-1.26%377.000KDetaljhandel1
584.970B2.150.05%1.339MIcke hållbara konsumentprodukter3
39.979B12.20-0.22%110.013KKonsumentservice3
5.426B2.110.00%22.600KProducenttillverkning1
98.580B1.551.81%2.521MKonsumentservice4
1.703B-7.24%2.007KProcessindustrier2
4.865B2.610.99%2.008KProcessindustrier2
Kol
270.606B5.890.74%725.754KEnergimineraler3
4.057B1.30%13.631MElektronisk teknik1
150.676B0.69-2.04%276.538KIcke-energimineraler7
3.700B-0.94%32.700KIndustriella tjänster1
1115.254B0.692.93%129.010KDetaljhandel2
711.517B4.371.19%229.145KVerktyg6
11.048B11.11-1.22%78.200KProducenttillverkning1
11.484B-1.11%6.585KElektronisk teknik2
1.567B6.98-2.27%157.000KDistributionstjänster1
1.134B2.86%112.000KDetaljhandel1
2.283B4.610.93%4.000KKonsumentvaror1
89.866B0.02-1.52%2.035MIndustriella tjänster6
2.625B0.063.89%182.487KFinans2
62.970B2.05%2.797MFinans8
25.777B1.35-0.43%721.104KDistributionstjänster3
502.045B1.57-1.50%1.515MDetaljhandel10
386.212B1.482.59%1.043MIcke hållbara konsumentprodukter4
85.163B1.502.00%1.352MIcke hållbara konsumentprodukter3
341.030B2.712.26%887.192KIcke hållbara konsumentprodukter2
123.402B0.70-1.11%36.300KDetaljhandel1
73.501B2.981.92%19.692KKonsumentvaror3
9.794B0.69%98.949KKonsumentservice5
6.990B5.71-2.86%2.400KProducenttillverkning1
22.842B0.560.62%1.776MEnergimineraler6
7.109B0.00-0.34%1.219MTekniska tjänster2
134.481B12.240.75%621.284KFinans6
38.212B-1.78%67.457KFinans3
183.613M-18.67%1.000KDiverse1
1.274B5.26%19.000KFinans1
1125.065B1.672.00%685.525KFinans6
113.672B0.88%4.085MKommunikationer2
21.037B-6.59%7.369KTransporter4
2.227B0.76-2.53%1.958MDistributionstjänster1
3.701B2.220.00%2.000KHälsoteknik1
7.642B-26.14%12.878KDiverse2
5.431B1.730.93%20.490KKommersiella tjänster5
94.295B0.681.58%279.700KKonsumentvaror1
13.095B0.64%355.209KKonsumentservice2
3457.844B5.020.00%364Finans2
292.026B0.82-0.66%4.433MEnergimineraler1
265.066B1.26-0.16%49.219KEnergimineraler3
21.883B4.414.06%320Konsumentservice3
105.531B5.81-0.40%597.324KIcke-energimineraler9
430.862B3.476.09%599.468KTransporter4
523.927M-1.96%340.000KTekniska tjänster1
83.760B0.470.33%1.480MIcke-energimineraler13
970.519M0.00%70.000KKonsumentservice1
2714.083B0.750.95%1.207MFinans41
222.995B3.12-0.33%433.008KFinans9
1.352B0.00%15.000KKonsumentvaror1
661.104B3.851.09%190.157KFinans10
281.739B0.933.46%373.529KKonsumentservice4
4.892B2.892.09%539.079KElektronisk teknik2
44.683B0.65-0.10%478.873KDetaljhandel2
350.010B5.490.62%56.640KKommunikationer1
517.000M-1.82%43.000KIcke-energimineraler1
4.416B0.79%3.000KTransporter1
1.684B7.04%602.000KProducenttillverkning1
157.639B2.56-0.79%2.851MVerktyg2
46.237B3.57-1.07%43.529KDistributionstjänster3
328.458B4.650.09%31.305KKommunikationer1
Ladda fler