Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Filippinerna

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster8.983B PHP3.14%−1.37%1.99M14
Kommunikationer602.76B PHP5.76%−0.87%1.121M34
Konsumentvaror237.157B PHP1.09%−1.68%123.041K35
Icke hållbara konsumentprodukter1.356T PHP2.89%−0.11%1.018M411
Konsumentservice585.383B PHP1.85%+1.18%1.869M723
Distributionstjänster56.533B PHP2.25%−0.31%1.158M49
Elektronisk teknik13.782B PHP1.60%−0.62%485.925K35
Energimineraler769.528B PHP4.29%−0.73%3.325M412
Finans9.97T PHP3.27%−0.58%2.954M1085
Hälsoteknik3.249B PHP4.43%0.00%54K11
Industriella tjänster119.821B PHP3.09%+1.29%8.919M27
Diverse7.709B PHP0.76%−8.67%2.52K24
Icke-energimineraler199.626B PHP2.12%−0.09%5.789M428
Processindustrier61.572B PHP3.74%−0.52%808.85K37
Producenttillverkning27.98B PHP5.89%−0.82%23.333K55
Detaljhandel1.709T PHP1.09%−0.13%940.747K518
Tekniska tjänster5.029B PHP6.07%−0.37%449.147K23
Transporter725.325B PHP3.07%+2.25%1.242M510
Verktyg1.172T PHP4.46%−0.69%669.248K316