Lancelot1Trader

Crypto Market Correlation

This script utilized some new functions in Pine Script, which compares the correlation between the current symbol to a basket of crypto indexes that are listed on the FTX exchange.

By tracking these indexes we can gauge the reaction across markets that have a different market cap. By that I mean we can have a better idea about where the money is flowing into a specific market.

This script uses data from FTX:BTCPERP, FTX:ALTPERP, FTX:MIDPERP, FTX:SHITPERP, FTX:EXCHPERP, FTX:DRGNPERP.

A value closer to 1 equals to more correlation, closer to 0 equals to less correlation.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?