cheatcountry

Ehlers High Pass Filter [CC]

The High Pass Filter was created by John Ehlers and I would define this indicator as both a momentum indicator but also a predictor indicator. This does a pretty good job of predicting future price action even though I have double smoothed it to provide clear buy and sell signals. I will be publishing quite a few more Ehlers indicators very soon so stay tuned. This indicator can be interpreted in a few different ways but most importantly it is a mid to long term sell signal when the indicator falls below the zero line and vice versa. It also falls below the zero line when the underlying price data starts losing momentum so it can be used also as a price reversal. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so darker colors are strong signals and lighter colors are normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?