towT

Market breadth Percentage of stocks above MA of various indexes

towT Uppdaterad   
Percentage of stock above moving average is a common market breadth indicator. This script can show multiple lines of percentage of stock above different moving average (5,20,50,100,150,200) of different US indexes.
Versionsinformation:
1. Add Russell 1000
2. Add automatic switching function which will automicatically change the indicator's lines according to the relevant index symbols of the main chart. Users can turn off this function for other symbols or their own need.
Versionsinformation:
add explanation within script and minor refinement of the script.
Versionsinformation:
improvement/clarification of wordings on the setting interface.
Versionsinformation:
Update ticker name for NQ100 and convert to pine version 4 to comply with the Tradingview.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?