cheatcountry

Ehlers Dominant Cycle Tuned Bypass Filter [CC]

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Dominant Cycle Tuned Bypass Filter was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 26:3 (16-22)) and this is a particularly unique indicator because this does a pretty good job at predicting the future stock movements. If the blue line crosses over the red then a few bars from now the stock price will most likely go up and if the blue line crosses below the red then a few bars from now the stock price should go down. Since this is such a unique indicator to use with entry and exit points, I don't have them color coded but try this out and let me know what you think.

This was a special request so let me know what other scripts you would like to see me publish or if you want anything custom done!

Note: I'm republishing this because the original script couldn't be found in searches so this will fix that.
Release Notes:
removed short title to make it less confusing
Release Notes:
fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?