SoftKill21

Stock Market Strategy : VWAP, MACD, EMA, Breakout, BB

Hello there,

Today I bring you a stock market strategy, specialized in NASDAQ stocks.

Its a daytrading strategy, that can only do a max of 1 trade per day. In this case it only trades the first 2 opening hours of the market.The rules are simple :

We follow the trend based on a big EMA, in this case 200, after that, we check for VWAP direction , then, we check histogram from MACD. This is the simple logic of the strategy.

Inside there is another strategy, that not just do the above, but also uses Bollinger bands, and checks for breakout of bottom or top line. Also it uses Average directional Index, for even a bigger criteria .

So for example a long condition it would be : candle is above the ema, and candle is above vwap, and histogram is positive, and candle break the top bb level and ADI < 40 -> long signal . The opposite works for short(ADI > 20).

In this case all this criterias are between the first 2 hours of market. So we enter between the first hour, and exit in the next hour. For this we need to use very short time frames.Hope you enjoy it.

Let me know if you have any questions

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?