cheatcountry

Ehlers Kaufman Adaptive Moving Average [CC]

The Kaufman Adaptive Moving Average was created by Perry Kaufman and this is a variation of that original formula created by John Ehlers. I have included a side by side with an original script (blue line) done by @HPotter that shows that Ehlers version is slightly more reactive compared to the original version. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones and so darker colors are strong signals and lighter colors are normal ones. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?