lolnopls

MACD signal with alert (long/short/close) for TV free account

Send MACD alert through email (available for free/pro user):
// 3 - buy
// -2 - short
// 0 - close position
// 1 - ignore

Example buy signal
Alert: STRAT3. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080

Example sell signal
Alert: STRAT-2. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080

Example close signal
Alert: STRAT0. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080

Example ignore signal
Alert: STRAT1. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080
Release Notes: Corrected alertcondition's logic for exit/close position.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?