SteynTrade

JSE Wyckoff Wave Volume Code

SteynTrade Uppdaterad   
// The Stock Market Institute (SMI) describes an propriety indicator the "SMI Wyckoff Wave" for US Stocks. This code is an attempt to make a Wyckoff Wave for the Johannesburg Stock Exchange (JSE).
// The JSE Wyckoff Wave is in a separate code. This is the code for the volume of the wave. Please see code for the JSE Wyckoff Wave which goes with this indicator.
//
// The Wave presents a normalized price for the 10 selected stocks (An Index for the 10 stocks).
// The theory is to select stocks that are widely held, market leaders, actively traded and participate in important market moves.
// This is only my attempt to select 10 stocks and a different selection can be made.
// I am not certain how SMI determine their weightings but what I have done it to equalize the Rand value of the stock volumne so that moves are of equal magnitude.
// The then provides a view of the overall condition of the market and volume flow in the market.
//
// I have used the September 2018 price to normalize the stock price for the 10 selected stocks based. The stocks and weightings can be changed periodically depending on the performance and leadership.
//
// Please, let me know if there is a better work around this.

The stocks and their weightings are:
"JSE:BTI"/0.79
"JSE:SHP"/2.87
"JSE:NPN"/0.18
"JSE:AGL"/1.96
"JSE:SOL"/1.0
"JSE:CFR"/4.42
"JSE:MND"/1. 40
"JSE:MTN"/7.63
"JSE:SLM"/7.29
"JSE:FSR"/8.25
Release Notes:
This is an update of the previous version published in 2018 as V1.0. The indicator is for the Johannesburg Stock Exchange (JSE) stocks.
The Stock Market Institute (SMI) describes a propriety indicator the "SMI Wyckoff Wave" for US Stocks. This code is an attempt to make a Wyckoff Wave for the Johannesburg Stock Exchange (JSE).
The JSE Wyckoff Wave is in a separate code. This is the code for the volume of the wave.
The Wave presents a normalized price for the 10 selected stocks (An Index for the 10 stocks).
The theory is to select stocks that are widely held, market leaders, actively traded and participate in important market moves.
This is only my attempt to select 10 stocks and a different selection can be made.
I am not certain how SMI determine their weightings but what I have done it to equalize the Rand value of the stock volume so that moves are of equal magnitude.
The then provides a view of the overall condition of the market and volume flow in the market.

I have used the 13 November 2020 price to normalize the stock price for the 10 selected stocks based. The stocks and weightings can be changed periodically depending on the performance and leadership.

Please, let me know if there is a better workaround for this.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?