modhelius

Relative Strength

modhelius Pro+ Uppdaterad   
Relative strength is a ratio between two assets, most often a stock and a market average (index). This implementation uses the method described here and the second method described here to calculate its value: "To calculate the relative strength of a particular stock, divide the percentage change over some time period by the percentage change of a particular index over the same time period". This indicator oscillates around zero. If the value is greater than zero, the investment has been relatively strong during the selected period; if the value is less than zero, the investment has been relatively weak. The period and the comparative symbol can be set in the settings for the indicator (the defaults are 50 and SPX ), there you can also find an option to turn on a moving average.
Release Notes: Update to Pine Script Version 4 and add resolution to study.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?