03.freeman

Divergence of DecisionPoint Breadth Swenlin Trading [LazyBear]

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org/MPL/2.0/
// © 03.freeman
//This is indicator from LazyBear is very accurate for stocks and indexes.
//I added some code snippets for spot and draw divergences automatically
//
// @author LazyBear
// //
Best use with daily time frame.
Enter when a divergence is found (Bull or Bear label) and wait at least a couple of candles before exit.

Next improvement: alerts ready made for webhooks and screener for multiple tickers.

Please use comment section for any feedback.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?