exlux99

Full Swing Gold Vwap Macd SMO Strategy

This is a full strategy designed for gold market using 12h timeframe chart.

Its components are:
VWAP monthly
SMO oscillator
MACD histogram


Rules for entry:
For long: when enter when close of the candle is above vwap monthly, current histogram is higher than the previous one and SMO oscillator is above 0
For long: when enter when close of the candle is below vwap monthly, current histogram is lower than the previous one and SMO oscillator is below 0


Rules for exit:
We exit the trade if we get a reverse condition.
We also exit the trade based on a risk management system, both for SL and TP using % movements.


If you have any questions let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?