cheatcountry

Ehlers Hilbert Oscillator [CC]

cheatcountry Uppdaterad   
The Hilbert Oscillator was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 90-91) and just like the sinewave indicator that I published yesterday, this is also a leading indicator. The big difference between this indicator and the sinewave is that this indicator works very well for determining major turning points in the stock before they happen. You will notice that when the blue line crosses over the red line that a few bars from that point, the stock will start an uptrend and the reverse is true. I have also included immediate buy and sell signals over the 0 line so buy when the line is green and sell when it is red

Let me know if you would like to see any other scripts from me or if you want something custom done!
Versionsinformation:
fixed a typo

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?