TheHulkTrading

Simple EMA Crossing Strategy TradeMath

Simple EMA Crossing strategy, based on crossover Fast exponential moving average = EMA21 and Slow exponential moving average = EMA55.
Default stop loss is 3%, but you can change it.
Default take profit is 9%, it based on stop loss.
Risk to Reward ratio is 1 to 3.

Strategy was tested on BTCUSDT 1H timeframe and works fine with these parameters.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?