Lancelot_Augur

Lancelot RR Strategy

Dear all,

Free strategy again.

This strategy consists of 2 indicators I think works well with each other as a trend following strategy.

The 2 indicators are Renko chart and Relative Vigor Index.

This is a long-only breakout strategy that aims to capture the majority of the trend.

Works well on BTCUSD XBTUSD, as well as other major liquid Pair.

Please acknowledge my effort by like and follow.

And lastly,

Save Hong Kong, the revolution of our times.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?