CryptoJoncis

HEIKIN ASHI BARS

Simple Heikin Ashi candlebars

Please consider a tip if you find this useful

BTC: 3FiBnveHo3YW6DSiPEmoCFCyCnsrWS3JBR
ETH: 0xac290B4A721f5ef75b0971F1102e01E1942A4578

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?