Skywalking2874

BTC Risk Metric

Skywalking2874 Uppdaterad   
- Estimates the risk of BTC price versus the USD
- To be used on the daily timeframe
- Works best on a BTC pair that has a lot of bars, e.g. The Bitcoin All Time History Index
- 0 is the lowest risk, 1 is the highest risk
- Historically, buying when the risk was low and selling when the risk was high would have yielded good ROI
- The risk bands are 0.1 in width and are highlighted on the plot

Typical Strategy:
- weighted DCA into the market when risk <0.5, do nothing between 0.5-0.6 and weighted DCA out of the market when risk >0.6
- x = buy amount per DCA interval
- y = 1/10th total BTC held by the user
- if 0 ≤ Risk < 0.1 then buy 5x
- if 0.1 ≤ Risk < 0.2 then buy 4x
- if 0.2 ≤ Risk < 0.3 then buy 3x
- if 0.3 ≤ Risk < 0.4 then buy 2x
- if 0.4 ≤ Risk < 0.5 then buy x
- if 0.5 ≤ Risk < 0.6 then do nothing
- if 0.6 ≤ Risk < 0.7 then sell y
- if 0.7 ≤ Risk < 0.8 then sell 2y
- if 0.8 ≤ Risk < 0.9 then sell 3y
- if 0.9 ≤ Risk ≤ 1.0 then sell 4y


Versionsinformation:
- Changed the default display format
- Added a color gradient for the risk value
- Added an input to select between the gradient and standard blue line
Versionsinformation:
- Added price estimations for risk thresholds
- Uses todays data to estimate the price that corresponds to each risk threshold
- Displays the price corresponding to each threshold on the right side of the chart
- Price estimation display can be turned off and on via user input

Refactoring:
- Removed the legacy display mode
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?