RingsCherrY

Heiken Ashi & Super Trend

This is one of my open source 1h strategies

It works on Binance: BTCUSDTPERP charts

This strategy involves two indicators

1. Heiken Ashi - a typical technical indicator to help highlight and clarify the current trend. This somehow allows the chart to ignore unnecessary fluctuations and make the trend more visible.

2.Super Trend - - One of the most common ATR-based indicators, the SuperTrend indicator is useful to help you catch big trends.

Buy entry conditions are as follows.

1. The Super Trend indicator running on the Heiken Ashi chart gives a buy signal.
2. Buy at the current market price and take profit at 1% of the normal k-line at this time.

Take profit
TP - 1%

Stop Loss
None
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?