luongson107

Forex Signal buy sell Pro [PlungerMen]

luongson107 Premium Uppdaterad   
Forex Signal buy sell Pro , mix 2 indicaror in it for exactly Signal


This Script is perfectly functional and works well by me and the best way to use this script is to use it with “Long Short" script, both compliment for each other. the "Long Short" script is Free, you can find it by searching
If you want to be more accurate and more efficient, more comfortable when you do not want to see too many other indicators, you can register for our Professional edition.
- The Professional Edition supports Level 1 and Level 2 commands ( display at chart : LONG+, long-, SHORT,+,short- ), which are very effective in allocating funds and optimizing your profits
Besides that,You will be supported by personal preferences, profit maximization -2.64% -1.30% -3.21% -3.33% -3.27% Scalping Pro and B Long Short Pro
- We will invite you to the signal channel Telgram with the announcement of the bottom and the peak of the BTC -2.64% -1.30% -3.21% -3.33% -3.27% 0.60% -0.13% ,the big variable variable has exists
**We hope you enjoy this script. Your support will help us develop more good quality scripts in the future to serve the community **
**Remember, Like this script and posivite feedback if you are satisfied**
if you have any questions, post a comment ... below here
*********** Guide:
+ option for all frames : Click setting and input high and low for time inteval
+ hide wave trend : Click setting -> click Style --> Up trend Fill or Down trend fill
******
New features: this time we add two lines that can help traders trader safer. When the red line cross above the green line means we are in the downtrend and when the green line cross above the red line, which means we are in a uptrend. This new features will help traders do a safer trade at small time frame.We have the Script free for the user pass, search keyword " Bitmex Scalping PlungerMen"


-->> 0.2 eth/1 month will be used Script: BForex Signal buy sell Pro an Super Bot alert telegram <--
Release Notes:
Update Down and up with filter RSI

⏩ Forex BOT https://t.me/tradingviet
⏩Bitcoin Bot https://t.me/maginbot
⏩My Telegram https://t.me/PlungerMen
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta luongson107 för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.