cheatcountry

Ehlers Optimum Predictor [CC]

The Optimum Predictor was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 209-210) and this indicator does a pretty good job of predicting major market moves. When the blue line crosses over the red line then this indicator is predicting an upcoming uptrend and when the blue line crosses under the red line then it is predicting an upcoming downtrend. Ehlers recommends using this indicator with an entire trading system to filter out any bad signals but most of the signals it gives are pretty accurate. He uses advanced digital signal processing to predict the future prices and uses it in an ema formula for the calculation. There are several ways to interpret this indicator: you can look for crossovers, you can also look for when the indicator goes above 0 for a general uptrend or below 0 for a general downtrend.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?