BlockchainSpecialists

Simple Buy/Sell Strategy

This is the strategy version of the original 'Simple Buy/Sell Indicator' by @InvestitoreComune .

The original indicator description explains the logic behind the strategy:

"The original script was posted on ProRealCode by user Doctrading.

This little and simple code allows you to draw an indicator, which show you when buy or sell conditions are met.
For "buy" conditions, I did just set :
close > MM200
close > Parabolic SAR
MACD > 0
RSI7 > 50
For "sell" conditions : the opposite.

Of course, you can set what you want, in order to test your strategies.
Of course, to be profitable, you must also set your trading rules (entry, stop loss, trailing stop, take profit, etc.)
It's only an indicator, which doesn't show entry or exit rules."

Hope this helps someone!
Versionsinformation:
*Updated default buy/sell strategy variables.

BlockchainSpecialists.co.uk - The UK's leading network of qualified
Blockchain experts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?