LonesomeTheBlue

MACD-AS

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello All,


This the script for Moving Average Convergence Divergence – MACD of Thomas Aspray, and called as MACD-AS and you may get earlier signals than MACD .

As MACD and MACD-AS are trend following indicators, they do not function well in sideway markets.

An example how it gets earlier signals than MACD


Good luck!
Release Notes: updated.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?