PpSignal01

PpSignal ALL MOve Average 1.0

Different moving average, Kaufman Adaptive Moving Average , Wilder's Moving Average, Triangular Moving Average , ZLEMA , EMA , SMA , HULL, ALMA , TEMA , ETC. -

BITFINEX:BTCUSD

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?