lvturner

Triple MA

Super simple.

Three simple moving averages all in a single indicator for your convenience.

Default values:
  • MA 1 - 20
  • MA 2 - 50
  • MA 3 - 100

If you like this or any of my other scripts - please consider chucking some BTC my way ;) 1LbFxAYJSVPxirT8eW31QHaGbySHyPYgMq
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?