KushC

Dashed Line Moving Averages

Here's a simple script which i concocted using ideas from various authors with the goal of creating a slightly better Moving Average dashed line script imo...I think i managed to do just that and a bit more.. =)

Features:
- Contains one of each VWMA SMA EMA. You can set the input length.
- Ability to set spacing between characters of the plotted moving average line
- Horizontal offset of the moving average lines (just in case)
- Can add any fancy characters that suits your taste e.g ( . , _ , -, !, *, rocket, lava, etc) to the moving average
- If you duplicate the script and modify the "Size" parameter of the plotchar() function's variables with the choices provided in the commented-out code; you can have some fun!


This script is for entertainment & educational purposes only.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?