burgercrisis

MA Divergences Strategy

This is the Strategy version of the Study I published. It is a Moving Average that can be applied to any plot to plot divergences on any oscillator, as well as perform backtesting. You'll need a REALLY good oscillator to perform live trades using this alone, but I think it is a valuable tool and had the Strategy hanging around and for some reason didn't upload it yet.

So here it is.

Turn Length to 1 to follow the oscillator without lag. Turn Length up if you are getting too many false signals or tweak the original oscillator settings.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?