UnknownUnicorn3827973

BITCOIN Miners Revenue VS Price Correlation Oscillator

UnknownUnicorn3827973 Uppdaterad   
Use 3D(3-day candle) as timeframe for best reading.


------

original template for Correlation indicator was created by obaranova. credit goes to her.
Versionsinformation:
fixed the issue when resolution not working in version 4
Versionsinformation:
filled buy zone with green tone
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?