QuantNomad

QuantNomad - Bitcoin NVT/NVTS

In this script I included 2 quite interesting indicators for Bitcoin:

* NVT (Network Value to Transactions Ratio)
* NVTS ( NVT Signal)

Both indicators are based on Bitcoin Network Value (Market Cap) and 24h transaction volume .
For both these values I'm using Quandl datasets from Blockchainc.com:

market_cap: QUANDL:BCHAIN/MKTCP
transac_vol: QUANDL:BCHAIN/ETRVU

Calculation for both indicators are pretty simple:

NVT = median(market_cap / transac_vol, 14 bars)
NVTS = market_cap / sma (transac_vol, 90 bars)

NVT and NVTS are cryptocurrency's answers to P/E ratio . They can help you to understand if bitcoin is under/overvalued.
When NVT or NVTS is relatively high it can be a pretty good point to short bitcoin , if it's low it good time to buy bitcoin .

NVT Ratio - was created by Willy Woo
NVT Signal - was created by Dimitry Kalichkin

Because of different sources of transaction volume data, these indicators can differ in values from originals, but magnitude should be the same.

This is a pretty simple example where you can select only static overbought/oversold levels and when indicator will be above/below it you will see in changing in color.

I have many more things in my head how these indicators can be developed further and what strategies can be derived from them, but as is they can be a pretty good base for you. Will share my advanced findings later.

Courses:
Pine Programming v5: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Hire Me: https://qntly.com/hirepine
Telegram: https://qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?