mabonyi

Bitcoin Logarithmic Growth Curves & Zones

I found this awesome script from @quantadelic and edited it to be a bit more legible for regular use, including coloured zones and removing the intercept / slope values as variables, to leave space for the fib levels in the indicator display. I hope you all like it.
Release Notes: For those feeling pessimistic about Bitcoin right now, here is something to help you in the coming months. I've added the -9% and -14% fib levels to the log channel.

For the time being, they are just coloured red. I also updated the default settings by quantadelic that were for dark charts, which seem to be a minority of users.

I hope you all enjoy the update.

Donate LTC: LasSkUC6yEa36fiyxAK69M1k5cDHZtaBp8

Or show your love by trading:

Bybit: https://partner.bybit.com/b/threecrows

FTX (5% off fees): https://ftx.com/referrals#a=rugsthreecrows

Binance (10% kickback) signup code: MCK4GXL9
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?