joepegler

Simple profitable trading strategy

This strategy has three components.

  • Philakones EMAs are a sequence of five fibonacci EMAs. They range from 55 candles (green) to 8 candles (red) in length. A strong trend or breakout is marked by the emas appearing in sequence of their length from 8 to 55 or vice versa. These EMAs are also used to signal an exit. Only two EMAs are used for exit signals - when the 13 EMA crosses over/under the 55 EMA .
  • RSI gives a bullish signal when 40 > rsi > 70. Exit signals are oversold (30) or overbought (70)
  • Stochastics give a bullish signal when stoch < 80 and an exit signal when > 95.

Results include 3 ticks of slippage and taker fees of .002. Provides a pretty smooth equity curve with a 73% win rate and beats buy and hold by than 10x (returns about 60x overall) since start of 2017.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?