allenlk

DRSI DMA Scalping Strategy No Repaint

This strategy compares the slope of a Moving Average (of your choosing) to the slope of a Momentum Indicator (of your choosing). Zero is the center line because 0 slope means sideways movement. When both lines cross your buy threshold, it buys. When both lines cross your Sell threshold, it sells. The lines may look choppy, but that is probably because it is referencing a different timeframe than what the chart is set to. I left as many settings adjustable by the user as possible so you can tune this strategy to the relative behavior of whatever you are trading.

This also includes a No Repaint function so the backtest should be as close to live trading as possible.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?