loxx

Multi HMA Slopes [Loxx]

Multi HMA Slopes is an indicator that checks slopes of 5 (different period) Hull Moving Averages and adds them up to show overall trend. To us this, check for color changes from red to green where there is no red if green is larger than red and there is no red when red is larger than green. When red and green both show up, its a sign of chop.

What is the Hull Moving Average?
The Hull Moving Average (HMA) attempts to minimize the lag of a traditional moving average while retaining the smoothness of the moving average line. Developed by Alan Hull in 2005, this indicator makes use of weighted moving averages to prioritize more recent values and greatly reduce lag.

Included
  • Signals: long, short, continuation long, continuation short.
  • Alerts
  • Bar coloring
  • Loxx's expanded source types

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?