cheatcountry

Ehlers Super PassBand Filter [CC]

cheatcountry Uppdaterad   
The Super PassBand Filter was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 34:07 (10–13)) and this is a pretty useful indicator to let you know how volatile the market is right now. This is useful for scalpers because this lets you avoid the choppy markets (usually when the rms is 1.50 or less but feel free to choose your own level) and gives you good entry and exit points. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other indicators you would like to see me publish or if you want something custom done!
Versionsinformation:
Added a zero line as requested

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?