elliottwavecount

GoldenCross & DeathCross

BNC:BLX

Its a simple Golden- and Death-Cross Indicator BNC:BLX

... it highlights the Crosses and labels them. It also highlights the bar where the cross happend.Enjoy and buy me a coffee if you liked it.

ETH: 0x4F27c7eC42b898E0B79fA9a35dC9b585e4c56579
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?