mfeldt

DRS - Daily Range System

An indicator that visualizes the evolution of a daily candle, inspired by a thread on forexfactory: https://www.forexfactory.com/showthread....
Applied on a timeframe lower than D (actually lower than H4), it visualizes the evolution of the day's high and low, as well as mid and 25% and 75% lines.
The sole input parameters are the hour at which a day is supposed to start, and the extent of the "trade allowed" region as explained in the FF -1.44% thread.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?