cheatcountry

Detrended Ehlers Leading Indicator [CC]

cheatcountry Uppdaterad   
The Detrended Ehlers Leading Indicator was created by Bill Mars based off of Ehlers work and this is his attempt to create a leading indicator based on the previous Detrended Synthetic Price. I will be honest that this is a bit of a strange script because it is an indicator based off of the detrended synthetic price which is based off of Ehlers work so I haven't found clear buy and sell signals so I'm open to suggestions. His suggestion for buy and sell signals is to only buy and sell at the indicator crossings but haven't found buy and sell logic that I'm sure about. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!
Versionsinformation:
Decided to go with the original entry and exit signals instead of my custom ones based on user feedback
Versionsinformation:
Added all buy and sell signals

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?