Daveatt

Best Supertrend CCI Strategy

Daveatt Uppdaterad   
Hello traders

Someone requested the strategy version of the Supertrend CCI indicator

It's a Supertrend not based on candle close but based on a CCI ( Commodity Channel Index )

How does it work?

Bull event: CCI crossing over the 0 line
Bear event: CCI crossing below the 0 line

When the event is triggered, the script will plot the Supertrend as follow

UP Trend = High + ATR * Factor
DOWN Trend = Low - ATR * Factor

This is an alternative of the classical Supertrend based on candle close being above/beyond the previous Supertrend level.

Hope you'll enjoy it and it will improve your trading making you a better trader

Dave
Versionsinformation:
Added the alerts

👨‍💻 Need help you with your FTMO/TopStep verif?

⭐️ Listed as TradingView Trusted Pine Programmer

📧 dave@best-trading-indicator

Telegram: Daveatt

⏩ Course: best-trading-indicator.com

Twitter: twitter.com/bti_trading
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?