cheatcountry

Phase Calculation

cheatcountry Uppdaterad   
Phase Calculation was authored by John F. Elders in the Stocks and Commodities Magazine 11/1996

This indicator will tell you if the stock is in a uptrend or downtrend. A phase number with a low number means it is in a uptrend and a phase number with a high number means it is in a downtrend.

Let me know if you want to see me write code for different indicators!
Versionsinformation:
updated to match with my other indicators
Versionsinformation:
fixed issue with default resolution
Versionsinformation:
Updated to v5

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?