exlux99

Swing Stock Market Multi MA Correlation

This is a swing strategy adapted to stock market using correlation with either SP500 or Nasdaq, so its best to trade stocks from this region.

Its components are
Correlation Candle
Fast moving average to choose from SMA , EMA , SMMA (RMA), WMA and VWMA
Medium moving Average to choose from SMA , EMA , SMMA (RMA), WMA and VWMA
Slow moving average to choose from SMA , EMA , SMMA (RMA), WMA and VWMA


Rules for entry
Long: fast ma > medium ma and medium ma > slow ma
Short: fast ma< medium ma and medium ma < slow ma.


Rules for exit
We exit when we receive an inverse condition.


Caution:
This strategy use no risk management inside, so be careful with it .


If you have any questions, let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?