jhaurawachsman

Crypto Indicators #u9tus

jhaurawachsman Uppdaterad   
A set of low timeframe (LTF), medium timeframe (MTF), and high timeframe (HTF) indicators for use in crypto currencies / bitcoin.

Traditionally the 10, 20, 50, 100, and 200 SMAs are used in TA. With cryptos, I've found that the 8 EMA, 21, 55, and 128 SMAs backtest better, while no change in length was necessary for the 200. I wanted to combine all these into one indicator to easily add them to a chart layout, hence this script.

You can customize the length of each MA to your liking in the settings, or accept the defaults.

LTF Indicators:
8 EMA in blue hues, medium line stroke.

MTF Indicators:
21, 55 SMA in purple hues, medium line stroke.

HTF Indicators:
128, 200 SMA in yellow hues, thick line stroke.

Defaults are for daily timeframes and lower; suggest changing up the intervals for weekly and monthly to:
21 -> 30
55 -> 50
128 -> 100

$BTC, $ETH, #ALTS

https://twitter.com/jhaurawachsman
(c) @jhaurawachsman 20190515
Versionsinformation:
  • Made first two moving averages EMAs
  • Added option to hide individual MAs on timeframes (periods) greater than Daily. Reason: on higher periods typically less MAs are used, and hiding unneeded ones de-clutters the chart
  • Changed line thickness to #2 for all MAs
Versionsinformation:
Update chart view.
Versionsinformation:
Update 128ma color.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?