latticephreak

Fiveral: Repulsion/Golden Radio Hack

latticephreak Uppdaterad   
Another in a series of experimental indicators using logarithmic scale visualisation.

This one extends into some work on I've been doing on 'the cube', but Pine isn't liking multiple log lines even when the equations are included for each plotted variable, meaning, no variables used in the definition of a variable, as is done here. As a result, accuracy of this indicator can't be guaranteed between scales, or during use.

Have at it, and enjoy!
Versionsinformation:
Radio is dead. Long live Ratio.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?