cheatcountry

Ehlers Truncated BandPass Filter [CC]

cheatcountry Premium Uppdaterad   
Hot off the presses! The Truncated BandPass Filter was created by John Ehlers (Stocks & Commodities July 2020) and this is a much more reactive version of his original bandpass filter. When the indicator rises above 0 then it is an uptrend and when it falls below 0 then it is in a downtrend. Buy when the indicator line is red and sell when it is green.

Let me know if there are other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Release Notes: The FM Demodulator Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities May 2021 pg 14) and this is a very good complementary indicator to the new AM Detector that I just published. It uses his super smoother filter for smoothing but you can try other combos for smoothing. This indicator does a very good job tracking price swings as you can see it follows the major swings pretty well. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Release Notes: Ignore the previous release notes. Now that tv uses arrays I have fixed the indicator to work as originally intended

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?