chanu_lev10k

Optimized Keltner Channels SL/TP Strategy for BTC

chanu_lev10k Uppdaterad   
This strategy is optimized for Bitcoin with the Keltner Channel Strategy, which is TradingView's built-in strategy. In the original Keltner Channel Strategy, it was difficult to predict the timing of entry because the Buy and Sell signals floated in the middle of the candle in real time. This strategy is convenient because if the bitcoin price hits the top or bottom of the Keltner Channel and closes the closing price, you can enter Buy or Sell at the next candle start price. In addition, this strategy provides Stop Loss and Take Profit functions to maximize profit.
_________________________________
Recommended settings are below.
- length: 9
- multiplier: 1
- source: close
- (v) Use EMA
- Bands Style: Average True Range
- ATR Length: 19
- Stop Loss (%): 20
- Take Profit (%) : 20
_________________________________
- length: 9
- multiplier: 1
- source: close
- (v) Use EMA
- Bands Style: Average True Range
- ATR Length: 18
- Stop Loss (%): 20
- Take Profit (%) : 5
_________________________________
▶ Usefulness and Originality
- Stop Loss and Take Profit functions are available
- Convenient Buy and Sell entry compared to the original Keltner Channel Strategy
- Optimized for BTCUSD market (maximizing profits)

___________________________________________
이 전략은 TradingView의 Built-in 전략인 Keltner Channel Strategy를 비트코인에 맞게 최적화되었습니다. 기존의 Keltner Channel Strategy는 Buy, Sell 신호가 캔들 중간에 실시간으로 떠서 진입 시점을 예측하기 어려운 불편함이 있었지만 이 전략은 비트코인 가격이 Keltner Channel 상단 혹은 하단을 찍고 종가를 마감하면 그 다음 캔들 시작가에서 Buy 혹은 Sell 진입이 가능하여 편리합니다. 또한, 이 전략은 Keltner Channel을 만나서 캔들을 마감한 가격 (bprice, sprice)을 시각적으로 plot을 제공하여 타점 및 차트를 보기에 편리하며 손절가 및 목표가를 지정한 백테스팅이 가능합니다.
Versionsinformation:
Minor revision
- SL/TP input float % is available for maximizing profits.
- color.new() function is applied for deprecated 'transp'.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?