cheatcountry

Trend Analysis Indicator

cheatcountry Uppdaterad   
The Trend Analysis Indicator was created by Adam White (Stocks & Commodities V. 10:8 (358-360)) and this is not to be confused with the Trend Analysis Index which was also created by Adam White. The stock is trending when it is above the signal and loses steam when it falls below the signal. Generally you should buy when it is above it's signal and sell when it goes below the signal.

Let me know if you would like me to write more scripts!
Versionsinformation:
trying a new buy and sell strategy
Versionsinformation:
changed the default lengths
Versionsinformation:
included signal line for reference
Versionsinformation:
updated to make it the same as my other indicators
Versionsinformation:
fixed issue with default resolution
Versionsinformation:
Updated to v5

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?