BigGuavaTrading

TICK Strength Background Shade

This indicator shades the background of each candle based on the strength off the current TICK.US chart. User can define the strength levels, which are by default set to 1-299 (lightest), 300-599, and 600+ (darkest). Best used on lower timeframe charts to help identify whether or not to remain in a trend, or if a trend is possibly reversing when you start to see the opposite color begin to appear following a trend.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?