countseven12

Easy Entry/Exit Trend Colors (With Alerts)

countseven12 Uppdaterad   
This is an updated version of user Algokid's script called 'AK MACD BB INDICATOR V 1.00'. You can find that original script here:

I added many alerts along with the Bullish and Bearish alerts when the MACD crosses over the Upperband or crosses down on the Lowerband.

I personally use this indicator with Crypto charts (Bitcoin on a 15min, 1hour, and 4 hour timeframe) as one of many confirmations that it's a good time to enter a trade. This script was made to be easy to follow with the colors of GREEN triangles being a good uptrend or entry confirmation, and RED being a confirmation to sell/short or exit your trade.

It's important to use this indicator in combination with other indicators that can give you more confirmations to enter or exit a trade, and make sure you are on normal candles and not HA or any other candles as you can get wildly inaccurate results.

This script also has the Death & Golden crosses, which is the slow and fast moving averages crossing over each other. I don't use this as an additional confirmation, it's just nice to know where the cross happens.
Versionsinformation:
Fixed scaling issues from Death/Golden Cross. Thanks to @AtomOfScent for catching the bug!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?