cheatcountry

Stochastic Distance Indicator [CC]

The Stochastic Distance Indicator was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Jun 2023 pgs 16-21), and this is a new method that measures the absolute distance between a price and its highest and lowest values over a long period. It uses the stochastic formula to create an oscillator using this distance value and smooths the value. Obviously, there is a lag in signals due to the lookback periods, but it does a good job of staying above the midline when the stock is in a strong uptrend and vice versa. Of course, I'm open to suggestions, but I'm deciding to create buy and sell signals based on comparing the unsmoothed and smoothed values. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?