everget

Jurik JMA/DWMA MACD

An oscillator form of the crossover system that was recommended by Mark Jurik. The oscillator is based on the Jurik Moving Average ( JMA ) and Double Weighted Moving Average (DWMA) convergence/divergence. I use the best original JMA' clone on TradingView that has the almost identical behaviour as the original one.

I made it more pretty and added alerts for the peaks (blue circles).

As Mr. Jurik noticed:
"Of all the different combinations of moving average filters to use for a MACD oscillator, we prefer using the JMA - DWMA combination."

Reference: http://www.jurikres.com/freebies1/TS_jma_dwma_macd.htm#top

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta everget för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.