cryptomrdavis

BTC Dominance - by @cryptomrdavis -

cryptomrdavis Uppdaterad   
Simple tool for your trading assets. Check the dominance from BTC agains other Alts and trade safe.
You can find a short description on the chart above.

Website coming soon: cryptotradingresource.com

Happy trading

+++ use this tool on your own risk. i'm not responsible for your loses. DYOR +++

____________________________________________________________________________

BTC: 1GVRDK3HHr9CKM5SF2CGpCNXFuavB3L4j9
ETH: 0x7b825fa752b9926D3E8397cDb1d9E5473D074646
XLM: GAXUQJSW55C7MAC4GI26NZUGIKSHFDVFRFKZCXPLMPY4HCADSDT55XK6
BCH: qz57n04ud6mn42u00aymqkku8tfh0lk4jv9c28mjvv
Versionsinformation:
1.1

small fix
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?